AVALEHELE     KONTAKT     TEENUSED JA KOOLITUS     REKLAAM     OSTAN-MÜÜN-VAHETAN
 
Kodu ja aed
INTERJÖÖRIST
UUDISED
SISEARHITEKTIDE PROJEKTEERITUD
ARTIKLID
 
SISUSTUS
VALGUSTID
VANNITUBA JA SAUN
EHITUS
AED
E-POED
SISEARHITEKTID
TEENUSED JA KOOLITUS
BLOGI
 
orig
Anname korstnale uue hingamise!
 
ReonRe OÜ teostab põhitööna korstende kaamerauuringuid ja renoveerimist tulekindla seguga. Kogemused on ettevõtte töötajad omandanud Rootsis ja tänaseks ollakse kujunenud usaldusväärseks tööde teostajaks kõikjal Eestis. Töid teostatakse nii eramajadele, korteriühistutele, rookatustega hoonetele kui ka renoveerimist vajavate muinsuskaitse alustele hoonetele.

Rootsis on antud seguga korstende renoveerimise meetodit kasutatud edukalt juba üle 30 aasta. RenoRe poolt kasutatav korstna renoveerimise meetod tulekindla seguga on turvaline, ökonoomne ja puhas. Ühtlasi hoiate kokku ka suuremate kulutuste pealt, mis kaasnevad uue korstna ehitamisega.
Telliskivi korsten vajab hoolt, sest tingituna ehituslikest eripäradest on sellel omad probleemid: praod seintes, tühjad vuugid, murenenud kivid ja lagunev korstnapits. Lagunev korsten on hoonele ohtlik. Tunnused, mis viitavad probleemidele korstnalõõrides on halb tõmme, pigi, praod telliskivikorstende vuukides ja krohvil, murenenud kivid jne. Seda põhjustab põlemisgaaside jahtumisest tekkiv kondensvesi, mis sadestub lõõri sisepinnale ja aegamööda söövitab läbi eelkõige vuugid ja muudab tellised praguliseks. Korsten muutub "hõredaks" ja tuleohtlikuks. Tulekindla seguga renoveerimine sobib puiduga köetavatele küttekolletele: pliidid, ahjud, kaminad, kerised jt.
orig
Korstnaid renoveeritakse ainult seestpoolt ja tööde teostamist alustatakse korstna kaamerauuringuga. Spetsiaalse kaamera abil on korstna probleemid nähtavad täies ulatuses. Kaamera on varustatud foto- ja filmimise funktsiooniga, mille abil saadakse vajalik info nii küttesüsteemi renoveerimistöödeks kui ka võimalike vigade avastamiseks.
orig
Siis kui vead on kindlaks tehtud, puhastatakse korsten kettpuhastajaga ja eemaldatakse pigi ja muud takistused. Pigist lõõri ei ole mõistlik tulekindla seguga renoveerida, vaid korsten tehakse enne tööde algust puhtaks.
Tänu vormi paindlikkusele saame renoveerida ka erinevate läbimõõtudega "kõveraid" ja sopilisi korstnaid. Olemas on ka palju erinevaid vorme, millega töid teostatakse.
Seejärel suletakse kütteseadmete ühendused lõõris. Segu kantakse õhupallivaormile, seda tõmmatakse vintsiga mööda korstnalõõri alt ülesse mitmeid kordi järjest, seni kuni lõõri sisepind muutub siledaks. Lõõri sisepind muutub siledaks ja ühtlaseks, otsekui klaasjaks ja see parandab tõmmet.
Töö teostatakse enamasti ülaltpoolt, all toimub ainult kontroll ja puhastamine. See meetod minimaliseerib ka prügi, tahma ja muu mustuse siseruumides. Elanike häirimine on minimaalne. Lõpptulemuseks on seestpoolt silutud lõõr. Segu kuivamine võtab vähemalt 24h, kuid soovituslik on 48h. Töid saab teostada kuni -10 kraadi juures.

RenoRe pakutavad teenused on:
• kaamerauuringud korstnale
• korstnate tulekindla seguga renoveerimine
• korstnapühkimine
• ummistuste likvideerimine
• moodulkaminate ja -ahjude paigaldus
   
orig
orig
orig
    
   
orig
orig
orig
orig
Vuugivahed tühjad
12 cm
Renoveeritud
loor
Korstnamüts mustast alumiiniumistKorstnamüts mustast alumiiniumist lahtine
    
orig
orig
orig
orig
  Lagunenud vaheseinadPigi voolamas
ventilatsioonikorstnasse
    
  
orig
RenoRe OÜ

Viljandi
Tel 1: 52 14 347
Tel 2: 51 90 41 40

info@renore.ee
www.renore.ee